Výpočet spotřeby materiálu zdarma

Info

Jak získat SLEVOVÝ KÓD? Nechte si zdarma spočítat výkaz výměr u HELUZu a my vám ho přiložíme k výpisu spotřeby materiálu. Platí na objednávky ve všech partnerských stavebninách. Stačí zaslat projektovou dokumentaci přes formulář níže.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR:

  • cihly a překlady včetně výpisu materiálu
  • komínový systém
  • zjednodušenou cenovou nabídku stropních prvků bez kladečského plánu stropu

Informace o stavbě

/
/
/

Ostatní

Info

Vyberte z následujících možností s přihlédnutím na projektovou dokumentaci nebo dle vlastních požadavků.


zjednodušený výpočet ZDARMA

kladečský plán, poplatek 500 Kč bez DPH

Info

Připojte projektovou dokumentaci v rozsahu:

  • půdorysy jednotlivých podlaží – pro umístění nosných a nenosných stěn (dostatečně okótované stavební otvory)
  • řez objektem – výška zdiva, řešení překladů případně ŽB věnců, řešení první řady obvodového zdiva
  • půdorys krovu – k výpočtu stropu pro upřesnění zatížení
  • pohledy

Pokud v projektové dokumentaci nemáte od projektanta navržené nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ, uveďte místo použití překladů dle legendy místností z projektové dokumentace. Použití nosných žaluziových a roletových překladů HELUZ podléhá schválení projektantem dané stavby.

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete na www.heluz.cz/cs/oou