Výpočet spotřeby materiálu zdarma

Jak získat SLEVOVÝ KÓD? Nechte si zdarma spočítat výkaz výměr u HELUZu a my vám ho přiložíme k výpisu spotřeby materiálu. Platí na objednávky ve všech partnerských stavebninách. Stačí zaslat projektovou dokumentaci přes formulář níže.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR:

  • cihly a překlady včetně výpisu materiálu
  • komínový systém
  • zjednodušenou cenovou nabídku stropních prvků bez kladečského plánu stropu

Informace o stavbě

Informace o stavbě

Vyberte z následujících možností s přihlédnutím na projektovou dokumentaci nebo dle vlastních požadavků.

zjednodušený výpočet ZDARMA
kladečský plán, poplatek 500 Kč bez DPH

Alternativní výkaz výměr

zjednodušený výpočet ZDARMA
kladečský plán, poplatek 500 Kč bez DPH

Připojte projektovou dokumentaci v rozsahu:

  • půdorysy jednotlivých podlaží – pro umístění nosných a nenosných stěn (dostatečně okótované stavební otvory)
  • řez objektem – výška zdiva, řešení překladů případně ŽB věnců, řešení první řady obvodového zdiva
  • půdorys krovu – k výpočtu stropu pro upřesnění zatížení
  • pohledy
Přidat další
Odebrat

Pokud v projektové dokumentaci nemáte od projektanta navržené nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ, uveďte místo použití překladů dle legendy místností z projektové dokumentace. Použití nosných žaluziových a roletových překladů HELUZ podléhá schválení projektantem dané stavby.

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete na www.heluz.cz/cs/oou