Výpočet spotřeby materiálu zdarma

Info

Pošlete nám projektovou dokumentaci a my vám zdarma připravíme výpis potřebného materiálu včetně jeho orientační ceny a slevového kódu.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR:

  • zpracování cenové nabídky na cihly a překlady včetně výpisu materiálu
  • kalkulace cenové a materiálové nabídky komínového systému
  • zjednodušená cenová nabídka stropních prvků bez kladečského plánu stropu
  • cenová nabídka stropních prvků dle kladečského plánu stropu

Informace o stavbě

/
/
/

Ostatní

Info

Pro přesné a kvalitní zpracování výpočtu materiálu a vytvoření cenové nabídky, je velmi důležité upřesnění výběru cihelného materiálu.


zjednodušený výpočet ZDARMA

kladečský plán, poplatek 500 Kč bez DPH

Info

Pro přesné a kvalitní zpracování výpočtu materiálu a vytvoření cenové nabídky,
je velmi důležité zaslání podkladů v tomto rozsahu:

  • půdorysy jednotlivých podlaží - pro umístění nosných a nenosných stěn (dostatečně okótované stavební otvory)
  • řez objektem – patrná výška stropu
  • půdorys krovu – k výpočtu stropu pro upřesnění zatížení
  • pohledy

Pokud v projektové dokumentaci nemáte od projektanta navržené nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ, uveďte místo použití překladů dle legendy místností z projektové dokumentace. Použití nosných žaluziových a roletových překladů HELUZ podléhá schválení projektantem dané stavby.

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete na www.heluz.cz/cs/oou