Technická pomoc na stavbě

Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly HELUZ je poskytována na objednání. Tato služba je omezena dobou pěti hodin. V ceně broušených cihel HELUZ je dodáno množství zakládací malty odpovídající tloušťce maltového lože 20 mm. Předmětem technické pomoci je výpomoc zakládacího technika při srovnávání maltového lože pod první řadu zdiva z broušených cihel. Jde o vyrovnání maltového lože na základové desce do jedné roviny tak, aby první řada cihel mohla být položena přesně vodorovně a svisle. Toto je základem pro správné provádění zdiva z broušených cihel.

Za pravoúhlé založení stavby a správné délkové rozměry stavby a světlosti odpovídá zhotovitel stavby.

Zakládací technik neprovádí samotné stahování zakládací malty, ani pokládku cihel.

Technik může v případě potřeby seznámit stavebníka, či dodavatele stavby s postupy zdění, zakládání rohů, vazeb a ostění otvorů (tj. použití doplňkových cihel).

Zakládací technik je vybaven nivelačním přístrojem, stativem, nivelační latí, metrem, pásmem a dvěma vyrovnávacími sadami (slouží jako vodítko pro stahování zakládací malty)...

PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ (před příjezdem zakládacího technika)

 • Na základové (podkladní) desce musí být v místě pod budoucím zdivem provedená hydroizolace dle projektové dokumentace, která je natavená v pásech (bez vzduchových dutin) s přesahem min 15 cm na každou stranu od uvažované zdi. V případě použití fóliové hydroizolace z PVC je minimálně nutné: zajistit hydroizolaci i její ochrannou vrstvu proti pohybu, který je na překážku při strhávání malty stahovací latí (např. přilepením) a její vyrovnání (hydroizolace ani ochranná vrstva nesmí být zvlněná). Nejvhodnější je zhotovení betonového potěru po celé ploše základové desky.
 • Musí být vytýčeno zdivo dle projektové dokumentace včetně všech změn s vyznačení otvorů (dveře, francouzská okna, prosklené stěny atd.). Na stavbě je nutné mít projektovou dokumentaci k nahlédnutí.
 • Pokud si zhotovitel složí na základovou desku palety s materiálem, musí dbát na to, aby byly uloženy minimálně 1,5 m od místa, kde se bude provádět lože ze zakládací malty (z důvodu zajištění přístupu), dále se jednotlivé palety neskladují na sebe a uprostřed základové desky, protože je potřeba si ponechat volné místo na postavení nivelačního přístroje a zajistit volný prostor pro průchod laserového paprsku.
 • Doporučujeme překontrolovat rovinatost základové desky. Pokud je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem větší jak 20 mm, je nutné obstarat zakládací maltu navíc.

Požadované vybavení staveniště

 • elektrická přípojka (220 V) + voda (nutné i pro zdění na pěnu)
 • míchačka a stavební kolečko
 • HELUZ zakládací malta nebo HELUZ TREND tepelněizolační zdící a zakládací malta (poznámka: při přípravě čerstvé malty je nutné věnovat pozornost správnému dávkování vody do suché maltové směsi)
 • 2,5 m hliníková stahovací lať
 • klasické zednické vybavení (lopata, zednická lžíce, zednická šňůra, hladítko, gumová palička, vodováha do 50 cm, košťátko, konev s kropičkou - na zakrápění maltového lože apod.)

Požadovaná pracovní síla

 • 1 zedník (srovnává pomocí stahovací latě zakládací maltu mezi vyrovnávací sady)
 • 2 stavební dělníci (příprava zakládací malty, převoz malty)

Pokud zakládací technik po příjezdu na staveniště zjistí, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, je oprávněn technickou pomoc při zakládání odmítnout a vyúčtovat náklady na dopravu a odpovídající počet hodin strávených na stavbě. V případě zájmu bude zákazníkovi poskytnut náhradní termín (v sezoně není výjimkou až po 30-ti dnech, neboť je o poskytování této služby velký zájem) a zákazník tím ztrácí nárok na tuto službu za paušální poplatek. Technickou výpomoc v “náhradním termínu” z důvodu nepřipravenosti, budeme účtovat vč. cestovného. Podrobnosti sdělíme po provedení kalkulace každého jednotlivého případu.

Další postup výstavby

Založení první řady broušených cihel je možné provádět těmito způsoby:

Při zdění na tenkovrstvé malty HELUZ SBC a HELUZ SB:

 • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
 • Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou je před položením cihel nanesena zubovým hladítkem (výška zubu 6 mm) tenkovrstvá malta.

Při zdění na PU pěnu HELUZ:

 • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
 • Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou se před uložením cihel nanesou dvě housenky PU pěny Heluz. (Pozor: je nutné dbát na absolutní vyrovnání zakládací malty). Doporučujeme v případě zdění na PU pěnu Heluz také založení cihel do tenkovrstvé malty (místo na PU pěnu), která však není automaticky součástí dodávky materiálu na stavbu a je ji třeba dokoupit.

Při zdění na tenkovrstvou maltu HELUZ SIDI:

 • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
 • Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou se před uložením cihel nanese systémovým válečkem malta HELUZ SIDI. (Pozor: je nutné dbát na absolutní vyrovnání zakládací malty). Doporučujeme v případě zdění na tenkovrstvou maltu HELUZ SIDI také založení cihel do tenkovrstvé malty, která však není automaticky součástí dodávky materiálu na stavbu a je ji třeba dokoupit.

Je zakázáno používat malířský váleček jako náhradu za nanášecí válec.


Cena:

 • bez DPH: 4 500 Kč

Objednávky a dotazy:

Službu lze objednat při objednávce materiálu.

V případě deštivé předpovědi počasí na sjednaný termín technické pomoci doporučujeme zakládání přesunout na jiný den.
Pokud přesto požadujete, aby technik na Vaši stavbu přijel a kvůli nepřízni počasí nezaloží, dovolujeme si upozornit, že bude účtováno za každou započatou hodinu strávenou na cestě a stavbě 1 000 Kč bez DPH (1 200 Kč s DPH) a kilometrovné ve výši 5Kč/km bez DPH (6,05 Kč s DPH).


Každá započatá následující hodina nad rámec služby je zpoplatněna. 

Cena:

 • bez DPH: 1 000 Kč
 • s DPH: 1 200 Kč

Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem. Podmínkou pro zajištění pokládky panelů je možnost najetí návěsu, na kterém jsou panely přepravovány, přímo vedle stavby. V opačném případě je cena dopravy a pokládky kalkulována individuálně. 

Cena:

 • bez DPH: 100 Kč/m2
 • s DPH: 121 Kč/m2

Objednávka:

 • službu objednat při objednávce materiálu

Technická pomoc komínového specialisty na místě.

Cena:

 • bez DPH: 500 Kč/h. + dopravné
 • s DPH: 605 Kč/h. + dopravné

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies