Služby statika

Nabídka statických služeb

Návrh kladečského plánu stropní konstrukce

Konzultace s firemním statikem

Preferujeme vždy, aby statickou část celého projektu (stavebně konstrukční část dokumentace) „pokrýval“ jeden projektant (statik), který je seznámen podrobně s celým projektem a který svým konkrétním statickým výpočtem prokáže, že konstrukce objektu zajistí bezpečné přenesení všech vnějších sil působících na objekt tak, aby bylo veškeré zatížení bezpečně převedeno ze shora až dolů do základů. Toto je třeba navrhnout posoudit v souladu s koncepcí celého objektu s ohledem na všechny souvislosti, návaznosti dalších (nosných i nenosných) konstrukcí a konstrukčních detailů.

K tomu nabízíme k dispozici jak konzultace, technické podklady, programy apod.  

 • Vypracování skladby a případně výztuže nadbetonávky stropní konstrukce včetně statického výpočtu a převzetí odpovědnosti za návrh. Za hodinu práce účtujeme 500 Kč bez DPH, 605 Kč s DPH. Odhad času na statické posouzení je u projektů velice různý, záleží na složitosti konkrétního objektu a také na požadovaném rozsahu práce. Buď můžeme připravit jen úvodní statické posouzení stropní konstrukce s případnou skicou nutné výztuže (dokumentace pro stavební povolení) nebo statický výpočet celé stropní konstrukce včetně výkresu jak skladby tak i nutné nadbetonávky. Ta obsahuje kladečský a střihačský výkres sítí, případných nadpodporových příložek, výztuž ztužujících věnců, žeber a průvlaků. Výztuž pak bývá nakreslena v úrovni prováděcí a výrobní dokumentace – tj. včetně výkazu výztuže a jejího rozkreslení po jednotlivých položkách v detailech tak, aby ji bylo možno na stavbu pak už jen objednat v nějaké výrobně (armovně) Ukázka dokumentace. Za příplatek 1 500 Kč bez DPH, 1 815 Kč s DPH opatříme dokumentaci autorizačním razítkem. Dokumentaci zasíláme elektronicky, na požádání také v "tištěné formě" poštou (standardně  1 paré  (pokud není domluveno jinak)). Cena a termín bývá stanoven vzájemnou dohodou před zahájením prací, pro první „hrubou orientaci“ je možné předpokládanou cenu stanovit většinou také jako 30 až 70 (max. však 105) Kč na m2 plochy stropu podle složitosti objektu a množství atypických řešení.
 • Za statický návrh a posouzení průvlaků, překladů, zdiva si účtujeme 500 Kč bez DPH, 605 Kč s DPH za hodinu.
 • Za statické posudky máme sazbu 700 Kč bez DPH, 847 Kč s DPH za hodinu a případné náklady na cestovné.

Programy pro navrhování konstrukcí ze systému HELUZ

Programy pro  návrh zdiva

Ke statickým výpočtům vám nabízíme programy, které jsou k volnému stažení ve formě souborů Excel. Připravili jsme je ve spolupráci s Katedrou zděných a betonových konstrukcí na stavební fakultě ČVUT v Praze.

 • HELUZ stěna a pilíř v 1.1.e.. (Únosnost stěny, pilíře  ze zdiva HELUZ podle ČSN EN 1996-1-1) Program je ideální pomůckou při navrhování zdiva HELUZ – podle zadané tloušťky a typu zdiva jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva.  Výběr jednotlivých prvků je velice přehledný a to z roletového menu, které se přizpůsobuje již vybraným hodnotám.
 • Posouzení únosnosti stěny, pilíře podle ČSN EN 1996-1-1 _ zdivo obecně
 • Posouzení stěny na boční vítr podle ČSN EN 1996-1-1
 • Posouzení stěny na zemní tlak podle ČSN EN 1996-1-1
 • Výpočet výstřednosti svislé síly z rámových výseků podle ČSN EN 1996-1-1, příloha C
 • Další programy pro výpočet nevyztuženého i vyztuženého zdiva podle ČSN EN 1996-1-1

Programy výrobce HELUZ

Tyto programy byly vytvořeny pro vnitřní potřebu firmy HELUZ a jsou nyní dostupné a ke stažení na našem webovém portálu pro projektanty. Pokud přístup na tento webový portál již máte vytvořený, pak programy najdete v záložce Statika. Pokud přístup ještě nemáte, pak kontaktujte, prosím, našeho technického poradce nebo obchodního zástupce http://www.heluz.cz/cs/kontakty , neboť pro přístup na tento portál potřebujete registraci, která se vytváří na základě smlouvy o edukačním projektu. Tyto programy můžete najít také v sekci pro odborníky
Autoři programů neručí za výsledky při nesprávném použití těchto programů.

 • Výpočet zatížení podle ČSN EN 1991
 • Návrh a posouzení stropní konstrukce HELUZ MIAKO
 • Návrh a posouzení stropní konstrukce z keramických panelů HELUZ
 • Posouzení zdiva na soustředěný tlak podle ČSN EN 1996-1-1
 • Posouzení keramických překladů HELUZ 23,8
 • Posouzení roletových překladů HELUZ
 • Mezní poměry stěn a příček dle ČSN EN 1996-1-1 _ příloha F

Technické podklady a tabulky pro statické návrhy jsou k volnému stažení ve formátu PDF.

Zdivo

 • Návrhová únosnost styčné spáry soklu
 • Velikost drážek a výklenků ve zdivu
 • Normalizovaná pevnost zdicího prvku v tlaku dle ČSN EN 1996-1-1
 • Součinitel delta _ČSN EN 772-1 Příloha A
 • Pevnosti zdiva HELUZ v tlaku dle ČSN EN1996-1-1
 • Pevnosti zdiva HELUZ v tlaku dle již neplatné ČSN73 1101
 • Navrhování zděných konstrukcí dle ČSN EN1996 – Stručný teoretický manuál
 • Navrhování zděných konstrukcí odolných proti zemětřesení dle ČSN EN1998 – Stručný teoretický manuál
 • Ztužující věnce

Keramické překlady – nosné - roletové – ploché

 • Tabulka únosností nosných překladů HELUZ 23,8
 • Tabulka únosností roletových překladů HELUZ
 • Ploché překlady v příčkách
 • Ploché překlady nosné spřažené

Stropy HELUZ MIAKO

 • Tabulka spotřeby materiálu
 • Výztuž do nadbetonávky obecně
 • Průřezové plochy sítí a sítí s vloženými pruty
 • Kotevní délky sítí a jednotlivých prutů
 • Ukládání výztuže – schéma

Únosnosti stropních konstrukcí

Přehledné tabulky pro všechny délky a tloušťky stropu = tabulky pro statický návrh

OVN = osová vzdálenost stropních nocníků

 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm - montážní nadvýšení L/350
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm - montážní nadvýšení L/350
 • podle ČSN 73 1201 - pro OVN 500 mm - montážní nadvýšení L/600
 • podle ČSN 73 1201 - pro OVN 625 mm - montážní nadvýšení L/600
 • podle ČSN 73 1201 - pro samostatné stropní nosníky - šířka 160 mm

Podrobné tabulky únosností stropů = tabulky pro statické posouzení pro konkrétní tloušťku stropu a to včetně hodnot průhybů a nutných nadvýšení

 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 210 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 230 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 250 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 270 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 500 mm a výšku stropu 290 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 210 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 230 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 250 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 270 mm
 • podle ČSN EN 1992 - pro OVN 625 mm a výšku stropu 290 mm

Podrobné tabulky únosností stropů = tabulky podle normy ČSN 73 1201, a to včetně hodnot ohybových momentů a tuhostí průřezu

OBJEDNÁVKA A DOTAZY

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies