Podmínky Jarní akce HELUZ a Maxit 2021

Základní pravidla akce společnosti HELUZ

Jarní akce je určena pro všechny koncové odběratele (fyzické osoby) stavebních materiálů společnosti HELUZ. Vztahuje se na sortiment stavebního materiálu HELUZ FAMILY 2in1, HELUZ FAMILY, HELUZ PLUS v šířkách zdiva 50, 44, 38 pro stavbu vlastního rodinného domu v České republice nebo na Slovensku odebraný ve stanoveném termínu.

Při splnění všech podmínek Jarní akce obdrží zákazníci voucher na odběr probarvené pastovité silikonové omítky maxit silco (A 9030 v zrnitosti 1,5 nebo 2 mm a základní penetrační nátěr maxit prim 1050 v množství odpovídajícím ploše fasády) za 1 Kč.

Podmínky pro účast v Jarní akci

Zákazníci, kteří se účastní Jarní akce společnosti HELUZ budou postupovat následujícím způsobem:

 1. Prvním krokem pro účast v Jarní akci je registrace pomocí webového formuláře na stránce www.heluz.cz/akce pro zákazníky z České republiky (www.heluz.sk/akcie pro zákazníky ze Slovenské republiky), nejpozději do 31.03.2021. Registraci potvrdí společnost HELUZ automatickým e-mailem.
 2. V následujícím kroku odběratel uvede číslo výkazu výměr nebo zažádá o zpracování výkazu výměr. Výkaz vypracuje společnost HELUZ zcela zdarma na základě projektové dokumentace. Tu je třeba doložit nejpozději do 31.03.2021 přes formulář žádosti o výpočet spotřeby materiálu. Výkaz výměr bude sloužit nejen jako podklad pro stanovení množství stavebního materiálu HELUZ pro stavbu plánovaného rodinného domu, ale bude také podle něj stanoveno příslušné množství materiálu maxit silco, a to v množství odpovídající ploše fasády. Na jednu stavbu lze akční nabídku nárokovat pouze jednou.
 3. Odebrání stavebního materiálu společnosti HELUZ od vybraného distributora/prodejce stavebnin.

Podrobný postup pro účast v Jarní akci

 1. Po otevření registračního formuláře zákazník vybere jednu z možností:
  1. Ano mám výkaz výměr a chci se registrovat; zákazníci, kteří již mají zpracovaný výkaz výměr z projektové dokumentace na nabídkovém oddělení společnosti HELUZ, uvedou v registračním formuláři číslo zakázky a číslo výkazu výměr.
  2. Chci vypracovat výkaz výměr a registrovat se; zákazníci, kteří nemají výkaz výměr z projektové dokumentace, budou po vyplnění základních údajů v registračním formuláři přesměrováni pro dokončení registrace na webový formulář žádosti o výpočet spotřeby materiálu, který je nutné vyplnit pro dokončení registrace. K vyplnění formuláře o výpočet spotřeby materiálu je nutné si připravit projektovou dokumentaci. 
  3. Chci se pouze registrovat a nemám projektovou dokumentaci; zákazníci, kteří nemají výkaz výměr a zároveň v současné době nemohou zažádat o výpočet spotřeby materiálu, budou po vyplnění registračního formuláře e-mailem kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ a vyzváni k doplnění nezbytných informací ke splnění podmínek akce.
 2. Zákazníci s již vypracovaným výkazem výměr budou v případě potřeby jakéhokoliv upřesnění kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ. Zákazníci, kteří nedodali projektovou dokumentaci, budou vyzváni k jejímu dodání v průběhu/před ukončením akce zástupcem společnosti HELUZ.
 3. Společně se zpracovaným výkazem výměr bude zákazníkovi zaslán kupón se slevovým kódem, který je třeba pečlivě uschovat pro další použití, například pro přístup do sekce Můj HELUZ. Slevový kód slouží rovněž jako indentifikátor, dle které distributor/prodejce stavebnin dohledá zakázku s příslušným výkazem výměr materiálů v systému společnosti HELUZ.
 4. Při objednání stavebního materiálu u prodejce (stavebniny, hobby market, stavební firma atd.) je nutné předložit kupón se slevovým kódem a požádat prodejce o uvedení slevového kódu do objednávky stavebního materiálu u společnosti HELUZ. Bez tohoto údaje v objednávce nebude možno výhodu Jarní akce získat.
 5. Po odebrání stavebního materiálu HELUZ získá zákazník voucher na odběr probarvené pastovité silikonové omítky maxit silco za 1 Kč. Ten mu bude doručen obchodním zástupcem společnosti HELUZ během 2 měsíců od převzetí stavebního materiálu.

Doplňující informace k Jarní akci

Stavební materiál je nutné objednat v termínu od 01.02.2021 do 30.04.2021. Pro pozdější objednávky nelze akční výhodu nárokovat. Stavební materiál je nezbytné odebrat do 30.06.2021. Při složení kauce se termín pro odebrání materiálu prodlužuje nejdéle do 31.10.2021. Odběrem stavebního materiálu se rozumí jeho odeslání z výrobního závodu HELUZ a převzetí na konkrétní stavbě.

Získání akční výhody je podmíněno odebráním alespoň 75 % množství stavebního materiálu z výkazu výměr, ke kterému byl vystaven slevový kód.

Odběr probarvené pastovité silikonové omítky maxit silco A 9030 a penetrace maxit prim 1050 je možný nejpozději do 31.12.2022. Po tomto termínu nevyužité poukazy propadají bez náhrady.

Pastovitá silikonová omítka maxit silco A 9030 a základní penetrační nátěr maxit prim 1050 budou dodány na základě předložení voucheru, ve kterém bude uvedena požadovaná zrnitost omítky a barva omítky vybraná ze vzorníku maxit kreativ. Plocha fasády bude převzata ze zaslané projektové dokumentace na jejímž základě byla zpracována konkrétní nabídka. Pro výpočet množství se vychází z předpokladu, že na 1m2 fasády odpovídá spotřeba silikonové omítky 3,4 kg v zrnitosti 2 mm, 2,7 kg v zrnitosti 1,5 mm a základního penetračního nátěru 0,2 l. Spotřeba deklarovaná výrobcem.

Poukaz lze uplatnit pouze na jednorázový nákup fasády specifikované ve voucheru z nabídky společnosti Franken Maxit, případnou nevyčerpanou hodnotu nelze proplatit. Nákup za vyšší částku lze realizovat standartním nákupem od  společnosti Franken Maxit.

Na www.mujheluz.cz v sekci AKCE můžete průběžně sledovat vyhodnocení nároku na Jarní akce HELUZ. V sekci Šeková knížka si po odebrání materiálu můžete vygenerovat Šekovou knížku HELUZ s dalšími benefity pro Vaši stavbu, tento benefit je určen pro zákazníky realizující své stavby na území České a Slovenské republiky.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon, místo stavby. Účelem zpracování je vyhodnocení „Jarní akce“ a informování účastníka. Osobní údaje budou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání a vyhodnocení a kontroly Jarní akce. Údaje jsou předávány partnerským firmám společnosti HELUZ pouze za účelem plnění podmínek akce. Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů a informace související s možností uplatnit práva a námitky ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.heluz.cz/cs/OOU.

Rekapitulace důležitých termínů akce:

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhrazuje právo podmínky Jarní akce změnit.  
Svojí účastí na „Jarní akci“ a vyplněním osobních údajů ve formuláři potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami akce.