Podmínky akce

Základní pravidla akce společnosti HELUZ

Akce je určena koncovým zákazníkům (fyzickým osobám), kteří si objednají vybraný druh stavebního materiálu pro stavbu vlastního rodinného domu v České republice, na Slovensku, v Polsku a Rakousku a odeberou jej ve stanoveném termínu. Při splnění všech podmínek akce zákazníci získají dárkový poukaz na nákup libovolného zboží z aktuální nabídky společnosti Alza.cz a.s. Hodnota dárkového poukazu je odvozena od převládající řady sortimentu odebraného stavebního materiálu. Nezbytnou podmínkou je registrace do akce pomocí webového formuláře, zpracování výkazu výměr dle projektové dokumentace, kterou je nutné doložit do 31. 3. 2019 přes formulář žádosti o výpočet spotřeby materiálu a dodání stavebního materiálu společností HELUZ. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří požádali o vytvoření výkazu výměr a odebrali zboží dle podmínek této akce. Z aktuálního výkazu výměr vyplývá minimální množství odebraného materiálu pro splnění podmínek akce. Na jednu stavbu lze nárokovat pouze jeden dárkový poukaz.

Podrobný postup pro získání dárkového poukazu:

 1. Prvním krokem pro získání dárkového poukazu je registrace do 31. 3. 2019 pomocí webového formuláře na stránce www.heluz.cz/akce pro zákazníky z České republiky (www.heluz.sk/akcie pro zákazníky ze Slovenské republiky, www.heluz.pl/akcja pro zákazníky z Polské republiky a www.heluz.at/sonderaktion pro zákazníky Rakouska).
 2. Po otevření registračního formuláře vyberte jednu z možností: A) Ano, mám výkaz výměr a chci se registrovat. B) Chci vypracovat výkaz výměr a registrovat se. C) Chci se pouze registrovat a nemám projektovou dokumentaci.
  • A) zákazníci, kteří již mají zpracovaný výkaz výměr z projektové dokumentace na nabídkovém oddělení společnosti HELUZ, uvedou v registračním formuláři číslo zakázky a číslo výkazu výměr,
  • B) zákazníci, kteří nemají výkaz výměr z projektové dokumentace budou po vyplnění základních údajů v registračním formuláři přesměrováni pro dokončení registrace na webový formulář žádosti o výpočet spotřeby materiálu, který je nutné vyplnit pro dokončení registrace. K vyplnění formuláře o výpočet spotřeby materiálu je nutné si připravit projektovou dokumentaci. V případě nevložení projektové dokumentace postupujte dle bodu C,
  • C) zákazníci, kteří nemají výkaz výměr a zároveň v současné době nemohou zažádat o výpočet spotřeby materiálu, budou po vyplnění registračního formuláře do akce vyzváni zástupcem ze společnosti HELUZ na uvedený email o doplnění nezbytných informací ke splnění podmínek akce
 3. Registraci potvrdí společnost HELUZ automatickým e-mailem. Zákazníci s již vypracovaným výkazem výměr budou v případě potřebného upřesnění kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ. Zákazníci, kteří nedodali projektovou dokumentaci, budou k tomu vyzvání v průběhu a před ukončením akce zástupcem společnosti HELUZ. Po vypracovaní výkazu výměr je Vám společně s ním zaslán kupón se slevovým kódem, který je třeba pečlivě uschovat pro další použití, například pro přístup do sekce Můj HELUZ.
 4. Při objednání stavebního materiálu u prodejce (stavebniny, hobby market, stavební firma atd.) je nutné předložit kupón se slevovým kódem a požádat prodejce o uvedení slevového kódu do objednávky stavebního materiálu u společnosti HELUZ. Bez tohoto údaje v objednávce nelze dárkový poukaz získat!
 5. Stavební materiál je nutné objednat v termínu od 1. 2. 2019 do 15. 4. 2019, pro pozdější objednávky nelze dárkový poukaz nárokovat. Stavební materiál je nezbytné odebrat do 30. 4. 2019, při složení kauce se termín pro odebrání materiálu prodlužuje nejdéle do 15. 5. 2019. Podmínky kauce se řeší individuálně, nebo potvrzením společností HELUZ. Odběrem stavebního materiálu se rozumí jeho vývoz na konkrétní stavbu z výrobního závodu HELUZ.
 6. Získání dárkového poukazu je podmíněno odebráním minimálního množství stavebního materiálu. Odebráním alespoň 25 palet stavebního materiálu a zároveň odebráním minimálně 75 % množství stavebního materiálu z výkazu výměr, ke kterému byl vystaven slevový kód.
 7. Na www.mujheluz.cz v sekci AKCE můžete průběžně sledovat vyhodnocení nároku na dárkový poukaz Alza. Po splnění všech podmínek akce Vám, dárkový poukaz Alza osobně předá obchodní zástupce společnosti HELUZ, který si s Vámi dohodne termín předání. Dárkový poukaz je platný do konce ledna 2020 a lze jej uplatnit výhradně u společnosti Alza.cz a.s. Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup libovolného zboží z aktuální nabídky společnosti Alza.cz a.s. Dárkový poukaz není možno požadovat k výplatě v hotovosti. V sekci Šeková knížka si po odebrání materiálu můžete vygenerovat Šekovou knížku HELUZ s dalšími benefity pro Vaši stavbu, tento benefit je pro zákazníky české a slovenské republiky.
 8. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon, místo stavby. Účel zpracování je plnění podmínek akce. Údaje jsou předávány třetím stranám pouze za účelem plnění podmínek akce. Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, vznést dotaz nebo požadavek z oblasti ochrany osobních údajů následujícím způsobem: E-mailem oou@heluz.cz, písemně na naši adresu, osobně v sídle kterékoliv z našich společností koncernu HELUZ, kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.heluz.cz/OOU.

Hodnota dárkového poukazu je stanovena podle odebraného množství převládající řady sortimentu HELUZ:

Rekapitulace důležitých termínů akce:

 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhrazuje právo na prodloužení termínu vývozu z kapacitních důvodů.
Potvrzením těchto podmínek ve formuláři akce souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím třetí straně.