Podmínky Jarní akce HELUZ

Základní pravidla akce společnosti HELUZ

Akce je určena koncovým zákazníkům (fyzickým osobám), kteří si objednají vybraný druh stavebního materiálu pro stavbu vlastního rodinného domu v České republice, na Slovensku a v Polsku a odeberou jej ve stanoveném termínu. Při splnění všech podmínek akce zákazníci získají dárkový poukaz od společnosti Alza.cz a.s. Hodnota dárkového poukazu je odvozena od převládajícího sortimentu odebraného stavebního materiálu. Nezbytnou podmínkou je zpracování cenové nabídky dle projektové dokumentace a dodání stavebního materiálu společností HELUZ. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří požádali o vytvoření cenové nabídky a odebrali zboží v rámci a dle podmínek této akce. Z aktuální cenové nabídky vyplývá minimální množství odebraného materiálu pro splnění podmínek akce. Na jednu stavbu lze nárokovat pouze jeden dárkový poukaz.

Podrobný postup pro získání dárkového poukazu,

  1. Prvním krokem pro získání dárkového poukazu je registrace do 30. 4. 2018 pomocí webového formuláře na stránce www.heluz.cz/akce pro zákazníky z České republiky (www.heluz.sk/akcie pro zákazníky ze Slovenské republiky a www.heluz.pl/akcja pro zákazníky z Polské republiky). Zákazníci, kteří již mají zpracovanou cenovou nabídku z projektové dokumentace na nabídkovém oddělení společnosti HELUZ, uvedou v registračním formuláři číslo cenové nabídky. Klienti bez cenové nabídky zažádají v registračním formuláři o její vytvoření pomocí označovacího políčka.
  2. Registraci potvrdí společnost HELUZ automatickým e-mailem. Zákazníci s již vypracovanou cenovou nabídkou budou v případě potřebného upřesnění kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ do 5 pracovních dní. Součástí vypracované cenové nabídky je slevový kupón se slevovým kódem, který je třeba pečlivě uschovat pro další použití.
  3. Zákazníci bez zpracované cenové nabídky z nabídkového oddělení společnosti HELUZ budou v e-mailu potvrzujícím úspěšnou registraci informováni, jakým způsobem mají předat nabídkovému oddělení společnosti HELUZ projektovou dokumentaci nezbytnou k vytvoření cenové nabídky. Po předání všech potřebných podkladů obdrží zákazníci e-mailem aktuální cenovou nabídku společně se slevovým kódem v nejkratším možném termínu. Slevový kód bude uveden na slevovém kupónu Jarní akce HELUZ, který bude zaslán společně s nabídkou společnosti HELUZ a je třeba jej pečlivě uschovat pro další použití.
  4. Při objednání stavebního materiálu u prodejce (stavebniny, hobby market, stavební firma atd.) je nutné předložit slevový kupón se slevovým kódem a požádat prodejce o uvedení slevového kódu do objednávky stavebního materiálu u společnosti HELUZ. Pro získání dárkového poukazu je nutné, aby prodejce stavebního materiálu zadal do objednávky, kromě slevového kódu, i zákazníkovo jméno a příjmení a místo stavby. Bez těchto údajů v objednávce nelze dárkový poukaz získat!
  5. Stavební materiál je nutné objednat v termínu od 1. 2. 2018 do 14. 5. 2018, pro pozdější objednávky nelze dárkový poukaz nárokovat. Stavební materiál je nezbytné odebrat do 31. 5. 2018, při složení kauce se termín pro odebrání materiálu prodlužuje nejdéle do 14. 6. 2018. Podmínky kauce se řeší individuálně. Odběrem stavebního materiálu se rozumí jeho vývoz na konkrétní stavbu z výrobního závodu HELUZ.
  6. Získání dárkového poukazu je podmíněno odebráním minimálního množství stavebního materiálu: Odebráním alespoň 25 palet stavebního materiálu a zároveň odebráním minimálně 75 % množství stavebního materiálu z cenové nabídky, ke které byl vystaven slevový kód.
  7. Dárkový poukaz předá zákazníkům osobně obchodní zástupce společnosti HELUZ, společně s Šekovou knížkou HELUZ (umožňující čerpání dalších výhod při stavbě vašeho domu). Termín předání s klientem dohodne zástupce společnosti HELUZ po odebrání minimálního množství stavebního materiálu dle bodu 6. Dárkový poukaz je platný do 31. 12. 2018 a lze jej uplatnit výhradně u společnosti Alza.cz a.s. Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup libovolného zboží z aktuální nabídky společnosti Alza.cz a.s. Dárkový poukaz není možno požadovat k výplatě v hotovosti.

Hodnota dárkového poukazu je stanovena podle odebraného množství převládající řady sortimentu HELUZ:

Rekapitulace důležitých termínů akce:

Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup libovolného zboží.

 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhrazuje právo na prodloužení termínu vývozu z kapacitních důvodů.
Potvrzením těchto podmínek ve formuláři akce souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím třetí straně.